Ake katsastus

Ake katsastus, joka nykyään on liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, valvoo Suomen noin 335:ä katsastustoimipaikkaa, sekä tarjoaa laajan tietokannan katsastus informaatiota nettisivuillaan.

Valvonnan alaiset katsastusasemat tekevät etenkin ajoneuvojen ...

  • rekisteröinti-,
  • määräaikais-,
  • muutos- ja
  • kytkentäkatsastuksia...

...mutta lisäksi ajoneuvojen yksittäishyväksyntöjä.

Katsastustoiminta, jonka perusteita Trafi valvoo, pohjautuu joukkoon ajoneuvotekniikasta säädettyjä EU- ja kansallisia lakeja ja asetuksia.

Nämä lait ja asetukset on lueteltu Trafin virallisilla nettisivuilla, osoitteessa:

Trafi.fi/katsastustoiminta

Trafi itsessään ei harjoita katsastustoimintaa, eikä neuvo varsinaisesti kansalaisia katsastusten yksityiskohdissa.

Tätä informointipuolta hoitavat katsastustoimipaikat itse, neuvoen hallintolain 8 §:n mukaisesti kansalaisia ajoneuvojen katsastusta koskevissa asioissa.

Voit kuitenkin lukea lakien ja ohjeiden lisäksi myös määräaikaiskatsastuksen yleisiä ohjeistuksia Trafin nettisivuilta.

Trafi on tehnyt esimerkiksi dokumentin, joka käy läpi katsastuksen arvosteluperusteita.

Dokumentin tarkoituksena on yhdenmukaistaa korkealaatuista tarkastustyötä ja varmistaa, että työn tuloksena syntyy oikeudenmukaisia sekä tasapuolisia katsastuspäätöksiä.

Dokumentti (PDF muodossa) on tarjolla osoitteessa:

Trafi.fi/Katsastuksen_arvosteluperusteet.pdf