Hybridi autot

Hybridi autot ovat nimensä mukaisesti yleensä sekoitus bensamoottori- sekä sähkömoottoriteknologiaa.

On olemassa itse asiassa useita yhdistelmiä joita voidaan kutsua hybridi autoiksi. Yhdistelmä voi esim. olla diesel-sähkö, biopolttoaine-sähkö, luonnonkaasu-sähkö, tai hydrogen-sähkö teknologiat.

Yleisin kuitenkin ylivoimaisesti ainakin vielä tässä vaiheessa on bensa-sähkö teknologia, joissa osan työstä hoitaa bensamoottori, osan sähkömoottori.

Maailman eniten myyty hybridi auto on Toyota Prius, jonka bensamoottori ei ole toiminnassa ollenkaan kaupunkinopeuksilla. Kun auto kiihdyttää moottoritie nopeuksiin, bensamoottori tuo tarvittavan työntövoiman näissä nopeuksissa.

Prius luottaa myös ns. regeneroivaan jarrutusteknologiaan, jossa auton jarrutusenergia lataa autossa olevia sähkömoottoreita.

On olemassa monenlaisia erilaisia versioita joita on hyödynnetty bensa-sähkö hybridi autoissa. Mm. historian ensimmäinen hybridi 1900-luvun alussa, jonka kehitti Ferdinand Porsche, käytti sähkömoottoreita jokaisessa renkaassa, ja bensamoottori latasi näitä sähkömoottoreita tarvittavassa määrin.

Tämä konsepti on osittain käytössä myös monissa moderneissa autoissa, joissa sähkömoottori on pääasiallinen voimanlähde, ja bensamoottori on toiminnassa vain silloin kun sähkömoottorit tarvitsevat lisälatausta.

Useissa hybridi autoissa, kuten Prius mallissa, ei ole pistoketta sähkömoottorin latausta varten, mutta tällaiset mallit ovat tulossa voimalla markkinoille varsinkin GM Volt hybridi auton myötä, jossa tälläinen latauspistoke löytyy.

Vaihtoehtoisista hybridi autoversioista on varsinkin diesel-sähkö versiota kaavailtu Euroopan markkinoille. Myös biopolttoaine-sähkö teknologia on voimakkaassa myötätuulessa varsinkin sellaisten valmistajien kuin Volvo toimesta.

Useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, verotusta on huojennettu hybridi autojen suosion kasvattamisen suuntaan erilaisilla verovähennyksillä joihin useat hybrid autot oikeuttavat.

Myös Suomen lainsäädäntö on liikkunut suuntaan joka todennäköisesti suosii hybridi auton ostajaa ja on todennäköistä että tämä trendi jatkunee.

Hybridien eduiksi on vähentyneiden ympäristöpäästöjen lisäksi usein luettu myös voimakkaastikin alentuneet polttoainekustannukset.

Myös autojen tuomien meluhaittojen on arveltu dramaattisesti vähentyvän hybridien lisääntyessä, varsinkin kaupunkiolosuhteissa, johtuen sähkömoottorien erittäin hiljaisesta käyntiäänestä.

Hybridi autot ovat tuoneet myös uudenlaisia haasteita. Yksi näistä haasteista ovat ensiapuhenkilöstön uudelleenkoulutus hybridien takia.

Onnettomuustilanteissa ensiapuhenkilöstö ei mahdollisesti ole sinut varsinkin hybrideissä olevien sähkömoottorien kanssa, mikä voi luoda vaaratilanteita.

Honda Hybridi

Honda hybridi mallistoon kuuluu esimerkiksi Honda Insight, yksi ensimmäisistä uuden sukupolven hybridi-autoista maailmassa.

Honda Hybridi