Pellon Vuokraus

Pellon vuokraus toimintaa harjoittaviin alueisiin ja kaupunkeihin kuuluvat muun muassa Oulu, Espoo, Kouvola, sekä Kangasala.

Oulu

Oulun kaupungin teknisen toimen toiminta-alueeseen kuuluvat myös kaupungin omistamien peltojen vuokraus, joko 1 tai 5 -vuotisilla sopimuksilla, viljelykäyttöön.

Kaiken kaikkiaan viljelykäytössä olevia vuokrapeltoja löytyy noin 260 ha verran, ja niiden peruskunnostuksesta vastaavat joko kaupunki tai vuokraaja, sopimuksen mukaan.

Tiedot Oulun peltovuokrauksista löytyvät osoitteesta:

www.ouka.fi/tekninen/Luontoymparisto/peltojen_vuokraus.html

Kangasala

www.kangasala.fi/asuminen_ja_ymparisto/
tekniset_ja_ymparistopalvelut/
paikkatieto_ja_mittaus/maa-alueiden_ostot_ja_sopimukset/
pellon-vuokraus/

Kangasalan kunnalla on vuokrapeltoja eri puolilla aluetta yhteensä noin 133 ha verran, joista kukin yksikkö vuokrataan kerrallaan tyypillisesti 5-vuotisperiodille.

Vuokra-alasta löytyy kuitenkin myös vuosikohtaisia sopimuksia noin 45 ha verran, pelloille alueilla Finnentie, tekninen varikko, Kyötikkälä, Kortesuo, ja Sahalahden Sokka.

Espoo

www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;10526;10528;260

Espoon kaupunki tekee omistamillaan maa-alueilla lyhytaikaisiin vuokrauksia muun muassa peltojen suhteen, mutta myös työmaatukikohta-alueiksi, kioskipaikoiksi & ulkoterasseiksi, joulukuusien myyntipaikoiksi, ja varastointi alueiksi.

Lyhytaikaisten peltojen maanvuokrien hintoina käytetään kunakin kalenterivuonna kiinteistölautakunnan vahvistamia taksoja.

Kouvola

www.kouvola.fi/palvelut/kartatjapaikkatieto/
maanhankintaja-luovutusmaanomistustiedot/pellot.html

Kouvolan kaupungilla on omistuksessaan kaikkiaan 681 hehtaaria peltoa, jotka ovat pääsääntöisesti vuokrattavissa yksityisille viljelykäyttöön.

Vuokraukset tapahtuvat isompien kokonaisuuksien suhteen tarjouskilpailujen perusteella, 5-vuotisin sopimuksin.

Pellon Vuokraus - Vuokraus Opas